Genòmica Translacional

El personal de la Plataforma de Genòmica Traslacional dona suport i assessorament tècnic/metodològic/científic als grups de recerca que ho sol·licitin, amb la finalitat d'impulsar la recerca, la innovació i el coneixement en l'àrea de la genòmica. En paral·lel, dona servei d'anàlisi genètica diàriament a les unitats de diagnòstic clínic de l'HUGTiP. Disposa també d'un servei de consultoria.

Organitza estades formatives curtes i individualitzades per a personal tècnic i investigador del Campus Can Ruti que ho sol·litici, amb la finalitat de familiaritzar-los en les tècniques genòmiques de més interés.

La Plataforma de Genòmica Traslacional forma part del Hub de Seqüenciació del Campus Can Ruti per a la vigilància i monitorització de les diferents soques de SARS-CoV-2.