Portfoli de tecnologies

L'oferta tecnològica de l'IGTP es conforma per una sèrie de tecnologies, productes i know-how que presenten dades clíniques validades, i que pretenen introduir-se en el mercat competitiu.

A través de llicències o acords de transferència tecnològica, tenim l'objectiu de fer arribar a la societat les nostres propostes més innovadores.