Qui som

L'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP) és un centre de recerca públic situat a Badalona (Barcelonès) que té com a objectiu principal incrementar el coneixement científic per transformar-lo en solucions per millorar la salut i atenció mèdica dels pacients i de la comunitat.

L'Institut està associat a un dels grans hospitals universitaris de l'àrea de Barcelona, l'Hospital Germans Trias i Pujol, i forma part del campus biomèdic de Can Ruti. És un centre CERCA i també està acreditat com a centre d'excel·lència per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), sent l'encarregat de coordinar la gestió de la recerca i l'estratègia científica del campus, treballant en estreta col·laboració amb els altres centres que s'hi ubiquen.

L'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol duu a terme recerca en 9 grans àrees:

 • Càncer
 • Ciències de la conducta i abús de substàncies
 • Immunologia i inflamació
 • Malalties cardiovasculars i respiratòries
 • Malalties del fetge i de l'aparell digestiu
 • Malalties endocrines i del metabolisme, dels ossos i dels ronyons
 • Malalties infeccioses
 • Neurociències
 • Salut comunitària

Els científics que treballen en aquestes àrees publiquen una mitjana de més de 700 articles per any, contribueixen amb millors protocols de salut i amb nous tractaments, produeixen patents i creen empreses spin-off per millorar la vida dels pacients.

El Pla Estratègic 2014-2017 per a l'IGTP reforça el seu paper històric com a pedra angular de la gestió de la recerca al campus Can Ruti, però també reconeix la necessitat d'augmentar encara més les sinergies entre els diferents instituts d'investigació que coordina i al mateix temps impulsar l'excel·lència en àrees específiques. L'IGTP juga un paper vital proveint i coordinant tant serveis transversals i plataformes per a tots els investigadors, com també promovent la qualitat i la innovació. Així mateix, es compromet de forma absoluta amb conjunt de la societat i reconeix l'obligació de continuar i incrementar la formació de científics i treballadors de la salut i també de dur a terme activitats per informar i involucrar al públic en general en l'activitat científica.

Missió

La Missió de l'IGTP és crear un entorn multidisciplinar i multiinstitucional que permeti fer recerca translacional amb la màxima eficiència per millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.

Visió

La Visió de l'IGTP és ser un centre de recerca biomèdica de prestigi, referent a Catalunya i al món, que contribueixi a la millora de la salut i qualitat de vida de les persones a través de la sostenibilitat, l'excel·lència, l'expertesa professional i la transferència tecnològica de la seva recerca.

Valors

 • Lideratge i excel·lència investigadora: ser referent en àrees de coneixement prevalents i rellevants.
 • Innovació: conceptual, metodològica, tecnològica i clínico-terapèutica.
 • Compromís amb la societat: progrés en busca de la salut mitjançant la formació, la translacionalitat i la transferència del coneixement.
 • Multidisciplinarietat: facilita la cooperació i les sinèrgies entre grups interns i externs.
 • Ètica i visió humanitària de la investigació biomèdica: estricte respecte als fonaments ètics i la visió humanitària de la investigació biomèdica.
 • Sostenibilitat: en la gestió dels recursos i de l'entorn.

Organigrama

Pla Estratègic 2018-2021

El Pla Estratègic s'ha elaborat tenint en compte documents estratègics per a la recerca sanitària catalana, espanyola i europea.

Descarrega el Pla Estratègic de l’IGTP

Alguns projectes estratègics de l’IGTP han sigut cofinançats per el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)